Maadoitus autossa

Bioveliss Tabs

Sähköstaattisen maadoituksen tehtävänä on rajoittaa syttyvien aineiden räjähdysvaaraa sähköstaattisen kipinän tuotteeseen. Sitä käytetään laajalti palavien kaasujen, jauheiden ja nesteiden kuljetuksessa ja käsittelyssä.

Sähköstaattinen maadoitus voi luoda toisen muodon. Suosituimmat ja hieman monimutkaiset mallit koostuvat maadoitusliittimestä myös kaapelista. Kehittyneemmät ja teknologisesti edistyksellisemmät on varustettu kehon maadoitusolosuhteiden suojauksella, minkä ansiosta on mahdollista antaa tai kuljettaa tuotetta, kun maa on tiiviisti kytketty.

Sähköstaattisia maadoituksia käytetään useimmiten rautateiden ja säiliöalusten, säiliöiden, tynnyrien, ns. suuret pussit tai prosessilaitteiden osat.

Eri sisältöä sisältävien säiliöiden (esim. Säiliöt, joissa on jauheita, rakeita, nesteitä täyttämisen tai tyhjentämisen onnistuminen voi aiheuttaa vaarallisia sähköstaattisia varauksia. Niiden muodostumisen lähde on varmasti elää erittäin sekoitettavissa, pumppaamalla tai suihkuttamalla syttyviä aineita. Sähkölataukset syntyy koskettamalla tai siirtämällä yksittäisiä hiukkasia. Sähköisen varauksen määrä riippuu toistensa kanssa kosketuksissa olevien pintojen sähköstaattisista ominaisuuksista. Luonnollisen ja nopean yhteyden päätyttyä maa- tai lataamattomaan kohteeseen voidaan muodostaa lyhyt virran pulssi, joka kuulee kipinän muodossa.Kipinäsäiliöiden puuttuminen voi sytyttää kaasu- ja ilmaseoksen, mikä ilmenee räjähdyksestä tai huonosta räjähdyksestä. Sähköstaattinen maadoitus eliminoi räjähdysvaaran, joka johtuu sähköstaattisten varausten valvotusta purkautumisesta.