Sertifioidut luomutilat

Ilman pölyisyyttä ja / tai räjähdysvaarallisten aineiden kylläisyyttä vaativissa olosuhteissa on käytettävä työkaluja ja asennusratkaisuja, jotka vastaavat kaikkialla EU: ssa sovellettavia määräyksiä, joilla on ATEX-sertifikaatti, ATmosphères Explosives.

ATEX-asennus "atex-asennus" - oikeudelliset määräyksetEU-direktiivillä 94/9 / EY on otettu käyttöön velvollisuus ottaa käyttöön sertifiointi ja tarve käyttää sertifioituja laitteita räjähdysvaarallisissa tiloissa (yritykset.Räjähdyssuojaa koskevat määräykset koskevat kaikkia sähkö- ja mekaanisia laitteita sekä kaikkia räjähdyssuojattuja säätöjä, jotka on otettu kosketukseen meren, maan ja maanalaisten töiden kanssa.

ATEX-direktiivin soveltamisalaan kuuluvat laitteetDirektiivi kattaa myös kaikki koneet, laitteet, kun ja ohjauselementit, jotka istuvat räjähdysvaarallisissa tiloissa. Itse asiassa kaikkien tällaisiin vyöhykkeisiin menevien astioiden pitäisi olla hyviä todistuksia, sillä myös kaikkien ATEX-laitteiden tulisi täyttää tietovaatimukset.Osana direktiiviä sertifioinnin piiriin kuuluvat astiat ja laitteet annettiin kahdessa ryhmässä. Tärkeä on kaivosteollisuudessa käytettävät laitteet (kaivokset, toiseen kouluun kaikki muut laitteet. Niissä esiintyy erityisesti pölyttömiä ATEX-laitteita, jotka toimivat esimerkiksi puu- tai maaliteollisuudessa ja kaikki pölyisissä olosuhteissa istuvat suodattimet, pysyvät ja turvaosat.

Jokaisen uuden ATEX-asennuksen hanke räjähdysvaarallisilla alueilla sekä direktiiviin sisältyvät määräykset on laadittava siinä esitettyjen periaatteiden mukaisesti, joiden tarkoituksena on vähentää räjähdysriskiä ja lisätä vieraiden ja tarvikkeiden (ja ympäristön turvallisuutta olosuhteissa korkea kylläisyys vaarallisten aineiden kanssa.